پلن یک

  20000 تومان

  ظرفیت سرور : 16 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : رایگان

  vip : دارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن دو

  24000 تومان

  ظرفیت سرور : 20 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : رایگان

  vip : دارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن سه

  28000 تومان

  ظرفیت سرور : 24 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : رایگان

  vip : دارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن چهار

  36000 تومان

  ظرفیت سرور : 32 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : رایگان

  vip : دارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن یک

  15000 تومان

  ظرفیت سرور : 12 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : سفارشی

  vip : ندارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن دو

  19000 تومان

  ظرفیت سرور : 16 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : سفارشی

  vip : ندارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن سه

  22000 تومان

  ظرفیت سرور : 18 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : سفارشی

  vip : ندارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن چهار

  25000 تومان

  ظرفیت سرور : 20 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : سفارشی

  vip : ندارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن یک

  20000 تومان

  ظرفیت سرور : 16 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : سفارشی

  vip : دارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن دو

  24000 تومان

  ظرفیت سرور : 20 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : سفارشی

  vip : دارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن سه

  28000 تومان

  ظرفیت سرور : 24 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : سفارشی

  vip : دارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن چهار

  40000 تومان

  ظرفیت سرور : 32 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : سفارشی

  vip : دارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن یک

  20000 تومان

  ظرفیت سرور : 16 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : سفارشی

  vip : دارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن دو

  24000 تومان

  ظرفیت سرور : 20 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : سفارشی

  vip : دارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن سه

  28000 تومان

  ظرفیت سرور : 24 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : سفارشی

  vip : دارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن چهار

  40000 تومان

  ظرفیت سرور : 32 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : سفارشی

  vip : دارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن یک

  20000 تومان

  ظرفیت سرور : 16 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : سفارشی

  vip : دارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن دو

  24000 تومان

  ظرفیت سرور : 20 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : سفارشی

  vip : دارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن سه

  28000 تومان

  ظرفیت سرور : 24 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : سفارشی

  vip : دارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
  پلن چهار

  40000 تومان

  ظرفیت سرور : 32 نفر

  پورت اختصاصی : دارد

  امکانات : سفارشی

  vip : دارد

  پینگ تایم مناسب برای کاربران ایران


  سفارش دهید
اطلاعیه : با سلام احتراما تیم ✴️سی فورگیم | C4Game✴️ به دلیل ارتقا و جابجایی سرور تا اطلاع ثانوی فروش سرویس را قطع نموده و فقط مشتریانی که در حال حاضر از این شرکت سرویس دارند و آن را تمدید میکنند را باقی میگذارد لذا امکان ارائه سرور برای مشتریان جدید وجود ندارد. با تشکر