اسم سرور نوع سرور آی پی
سروری برای همه All Mode خاموش
:.:PUBLIC:.: Public خاموش
:.:MATCH:.: Match خاموش
:.:Rally Race:.: RALLY RACE خاموش
:.:AWP/\SCOUT:.: AWP/\SCOUT خاموش
wWw.C4Game.iR | TeamSpeak 3 TeamSpeak C4Game.iR